Waarom een functioneel ontwerp?

Met een functioneel ontwerp voor je website leg je vast welke functionaliteiten er in de website moeten komen en hoe die moeten werken. Dat is handig want dan weet jouw internetbureau hoe ze de nieuwe website moeten realiseren. Dankzij een functioneel ontwerp kunnen er weinig misverstanden meer ontstaan over hoe het digitale eindproduct moet werken, mits het functioneel ontwerp compleet is natuurlijk.

Hoe ziet een FO eruit?

Ieder internetbureau gebruikt een ander format voor een FO en de één is uitgebreider dan de ander. Het verschilt namelijk per type opdracht wat er in het FO moet komen, vandaar dat er niet één juist format voor een FO is. Wel bestaat een FO meestal uit de volgende elementen:

De komende tijd zullen we op ons blog de verschillende onderdelen van het functioneel ontwerp verder uitlichten.

Wanneer maak je een functioneel ontwerp?

Het FO wordt altijd aan de start van het project gemaakt omdat een designer anders niet weet wat hij moet ontwerpen en een programmeur niet weet wat hij moet bouwen. Vaak maakt jouw internetbureau het FO. Jij hebt als klant vaak een idee van je doelgroepen, doelen en welke functies er in de website moeten komen. Jouw internetbureau vertaalt dat in overleg met jou tot een FO.

Kan ik ook zonder Functioneel Ontwerp aan de slag?

Nee, eigenlijk niet. Dat komt omdat je voordat je start aan een webproject 100% duidelijkheid wilt hebben over wat er in de website moet komen en wat niet. Jouw bureau wil dat waarschijnlijk ook. Het is hét moment om de verwachtingen tussen opdrachtgever en bureau helemaal op elkaar af te stemmen. Een internetbureau kan ook vaak pas een goede offerte voor je maken als er een FO is. Zonder FO kan een internetbureau eigenlijk geen goede offerte voor je maken omdat ze alle werkzaamheden van tevoren voor je moeten inschatten zonder dat ze goed weten wat er precies moet komen. Dat wordt puur nattevingerwerk en dat moet je als klant en als bureau niet willen.

Er kan overigens best een goede reden zijn dat er geen FO is, bijvoorbeeld omdat het een relatief klein project is of omdat er al een design is waar alle functionaliteiten in ontworpen zijn. Mocht je bureau in een project niet met een FO werken, vraag dan even waarom dat is. Heb je twijfels of de verwachtingen goed op elkaar zijn afgestemd, vraag je bureau dan alsnog om samen met jou een FO te maken.

Wat is het verschil tussen een functioneel ontwerp en een visueel ontwerp?

Een visueel ontwerp volgt altijd nadat het functionele ontwerp is gemaakt. Het functioneel ontwerp is een document waarin is beschreven hoe de nieuwe website eruit moet zien en wat die doet, een visueel ontwerp (of design) is de visuele uitwerking daarvan. In een functioneel ontwerp leg je bijvoorbeeld vast welke blokken en elementen er op een pagina moeten komen (en in welke volgorde) en een designer werkt dat vervolgens uit naar een visueel ontwerp.

Andere benamingen voor een functioneel ontwerp

Het kan voorkomen dat er een andere naam wordt gegeven aan het FO. Bij Van Ons noemen we een FO ook wel eens een technisch document. Dat doen we om verwarring bij de opdrachtgever te voorkomen en duidelijker aan te geven dat het niet gaat om een ontwerp maar om een uitwerking van de site aan de hand van de technieken die we gaan gebruiken.

Wat kost het maken van een FO?

Dat verschilt heel erg per FO en per website. De belangrijkste factor die bepaalt hoeveel tijd er in een FO moet gaan zitten is de complexiteit en de omvang van de website. Een website waarbij je een paar pagina’s hebt met een bloggedeelte is minder ingewikkeld en minder groot dan een platform met mijn-omgeving of koppelingen met externe systemen. Het maken van een FO kan dus een aantal dagen duren maar zou ook meerdere weken in beslag kunnen nemen. Voor een “eenvoudige” website kun je uitgaan van een aantal dagen tot een week, bij een website met koppelingen of mijn-omgevingen vaak meer dan een week.