Het verschil tussen User Experience en Customer Experience

User Experience (UX) Design is een discipline waarbij je zorgt dat de gebruiker een (digitaal) product in handen krijgt dat er goed uitziet, die goed werkt en die goed aansluit op andere (digitale) touchpoints. Een term waarmee UX nogal eens wordt verward is Customer Experience design. Customer Experience (CE) design, gaat echter verder dan een goede ervaring neerzetten voor een klant. CE design zorgt ervoor dat de klantervaring over álle touchpoints en kanalen consistent en goed is, goed blijft en over tijd ook steeds beter wordt, bijvoorbeeld door het toevoegen van nieuwe touchpoints.

Wat is dan het verschil tussen User Experience Design en User Interface Design?

Wanneer het over UX design gaat, hoor je ook vaak de term User Interface (UI) design vallen. Waar UX zorgt dat de algehele gebruikerservaring goed is, gaat de UI er meer om hoe die ervaring eruit ziet. De UI bepaalt hoe de schermen er precies uitzien waar de gebruiker naar kijkt. Waar komen de call-to-actions te staan, hoe zien de buttons eruit, welke kleuren gebruiken we en hoe navigeert de gebruiker van het ene naar het andere scherm? UX kijkt naar het grote plaatje van de algehele gebruikerservaring, UI kijkt op detailniveau hoe die ervaring vormgegeven moet worden.

Waarom betrek je een UX/UI specialist zo vroeg mogelijk bij het ontwikkelen van digitale kanalen?

Eigenlijk hebben we het antwoord al gegeven. De UX designer overziet het geheel aan schermen en devices waar een gebruiker mee te maken krijgt. Hij of zij kan er dus op toezien dat de interacties met al die schermen en apparaten ‘kloppen’. Dus of ze goed en logisch op elkaar aansluiten en dat er geen conflicten in de ervaring tussen die digitale kanalen ontstaan. Maar ook binnen een digitaal kanaal denkt de UX designer mee.

De UI designer is meestal degene die in de functioneel ontwerp fase de wireframes van de website, app of mijn-omgeving uitwerkt. De UI designer werkt altijd samen – of wordt altijd gebrieft – door de consultants die betrokken waren bij de online strategiefase en de UX designer. Soms is de functie van UX/UI designer gecombineerd en is dat een en dezelfde persoon.

Is UX of UI design hetzelfde als webdesign?

Nee, niet helemaal. Een webdesigner haakt meestal wat later in het proces aan. De UX en UI designer gaan eerst aan de slag met het uitwerken van de wireframes en functioneel ontwerp van het digitale kanaal. De webdesigner is de persoon die de wireframes de visuele look en feel geeft. Het komt overigens wel vaak voor dat een webdesigner ook de UX en het UI design op zich neemt.

Tips voor de perfecte User Experience

User Experience design en User Interface design zijn een vak apart. Het is daarom niet onlogisch dat ze als losse disciplines worden opgenomen in de ontwikkelingen van jouw digitale kanalen. Hieronder nog drie tips waar je rekening mee kunt houden als je met jouw UX designer aan de slag gaat:

  • Betrek je klanten in de UX fase: sales- en marketingafdelingen denken vaak te weten wat klanten willen en belangrijk vinden. De praktijk is vaak weerbarstiger. Betrek je klanten in de UX fase. Leg ze jouw plannen voor en bekijk samen wat beter en scherper kan.
  • Less is more: vaak komt een verbeterde gebruikerservaring door zaken weg te laten. Processen minder complex maken en stappen er tussenuit halen maken een ervaring vaak beter.
  • Maak het meetbaar. Maak je UX meetbaar, bijvoorbeeld door een Irritatie Quotiënt bij te houden. Daarmee meet je in hoeverre de gebruiker zich ‘irriteert’ aan onderdelen op je pagina of site.