Gebruikers zelf inzicht in data geven is onderdeel van de groei-strategie van veel organisaties. Voor eindgebruikers, leveranciers of andere belanghebbenden wordt informatie en inzicht geboden door een extranet of ‘Mijn-omgeving’. Met als doel gebruikersgemak te optimaliseren.

“Verlaag de druk op support en verhoog klanttevredenheid.”

In de extranet of Mijn-omgeving kan onder andere data ontsloten worden uit CRM-software en ERP-omgevingen, onder andere met:

Mijn-omgeving?

Typisch voor een Mijn-omgeving is het kunnen inloggen op een veilig portaal, waar een bezoeker een aantal zaken kan terugvinden, zoals:

  • Persoonlijke gegevens;
  • Bestellingen en facturen;
  • Retour status;
  • Support aanvragen;
  • Abonnementen.

Van Ons ontwikkelde al intranetten en extranetten voor onder andere:

  • Ymere
  • bol.com
  • Douwe Egberts