Extranet en Mijn-omgeving

Check al onze cases en oplossingen

Gebruikers zelf inzicht in data geven is onderdeel van de groei-strategie van veel organisaties. Voor eindgebruikers, leveranciers of andere belanghebbenden wordt informatie en inzicht geboden door extranet of ‘Mijn-omgeving’. Met als doel gebruikersgemak te optimaliseren.

“Verlaag de druk op support en verhoog klanttevredenheid.”

In de extranet of Mijn-omgeving kan onder andere data ontsloten worden uit CRM-software en ERP-omgevingen.

 • Op basis van Salesforce
 • Op basis van Exact Online
 • Op basis van Exact Globe

Stappen bij totstandkoming van een extranet of Mijn-omgeving:

 1. Strategie-sessie: van idee tot concept.
 2. Functioneel Ontwerp: van concept naar ‘schermen’, de complete gebruikservaring is zo inzichtelijk.
 3. Ontwikkeling: bouwen en klaarmaken voor lancering.
 4. Lancering: lancering en in-company trainingen van de software.
 5. Agile: periodieke doorontwikkeling op basis van wensen van álle gebruikers, intern én extern.

Van Ons ontwikkelde al intranetten en extranetten voor onder andere:

 • Ymere
 • bol.com
 • Douwe Egberts

Staat een extranet of Mijn-omgeving in jouw groeiplan?

Contact Van Ons voor de eerste stap naar een serieus extranet voor jouw gebruikers!