Ieder jaar brengen HootSuite en WeAreSocial hun jaarlijkse Global Digital Report uit. In dit rapport vind je alle denkbare cijfers over het internetgebruik van nu. Welke social media platforms worden het meest gebruikt? Voor hoeveel besteden we jaarlijks in webshops? Welke devices gebruiken we het meest? We zijn door het rapport gegaan en presenteren hieronder de belangrijkste getallen voor Nederland!

Internetgebruik

Van de grofweg 17 miljoen inwoners in Nederland zijn er 16.38 internetgebruikers. 11 miljoen Nederlanders gebruiken social media waarvan 9,8 miljoen mensen dit ook via hun mobiel gebruiken. 97% beschikt over een mobiele telefoon en 87% heeft een smartphone. Dat is net zoveel als het aantal mensen dat over een desktop computer beschikt (87%). 61% van de Nederlanders heeft een tablet.

Gemiddeld spenderen Nederlanders dagelijks 4 uur en 50 minuten op het internet. Op de sociale media zijn we gemiddeld 1 uur en 20 minuten per dag te vinden. Streamen doen we beduidend langer, gemiddeld 2 uur en 52 minuten.

Gebruik van devices en social media

Het gemiddelde Nederlandse bezoek komt in 58% van de gevallen vanaf een desktop device. Dat percentage is iets afgenomen ten opzichte van een jaar eerder. 33% van de bezoeken komt via de mobiel en 9% via tablets. Het gebruik van tablets is van jaar op jaar gedaald met 8% ten opzichte van 2016.

Wat doen we zoal online en met welk device? Veel respondenten geven aan dat ze een zoekmachine gebruiken. 58% van de Nederlandse internetgebruikers zegt dat via een smartphone te doen, 72% via desktop. We bezoeken natuurlijk sociale media (52% via smartphone, 46% via desktop) en we kijken video’s (36% via smartphone, 40% via computer).

Het meest gebruikte sociale medium in Nederland is WhatsApp, 76% van de Nederlandse respondenten zegt dit te gebruiken. Daarna volgen YouTube en Facebook (73%). Facebook Messenger, Instagram, LinkedIn en Twitter volgen met respectievelijk 45%, 35%, 26% en 25%.

E-commerce statistieken: 8.7 miljoen kopers in Nederland

Tot slot nog wat interessante e-commerce statistieken. 8,7 miljoen Nederlanders kochten in 2017 wel eens iets online. Dat is 2% meer dan in 2016.  De omvang van de e-commerce markt (B2C, exclusief software en reizen) is in 2017 $11,71 miljard en de gemiddelde omzet per klant voor consumenten goederen is $1346 per jaar.

Als we kijken naar de bestedingen per productcategorie, dan zien we dat we in 2017 het meeste geld uitgeven aan “fashion and beauty” ($5,1 miljard), gevolgd door “travel” ($2,8 miljard) en “toys, DIY (do it yourself) and hobbies” ($2,2 miljard). De grootste groei van jaar op jaar zit echter in de productcategorie “furniture and appliances” (+16%) en ook de relatief kleine categorie “foods and personal care” groeit hard met 14%.

Voor meer statistieken kun je het Digital in 2018 rapport bekijken voor alle wereldwijde trends en statistieken. Er is ook een versie beschikbaar met specificaties per land, waaronder Nederland.