Wat is WCAG

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) dus, de leidraad om een website volgens een bepaalde richtlijn te ontwerpen. Deze guidelines worden hoofdzakelijk gebruikt bij het ontwerpen en bouwen van websites en platformen voor overheidsinstanties. De EU vereist zelfs dat websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties voldoen aan deze WCAG. Dit om webinformatie toegankelijk te maken voor iedereen.

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) maken deel uit van een reeks richtlijnen voor webtoegankelijkheid die zijn gepubliceerd door het Web Accessibility Initiative (WAI) van het World Wide Web Consortium (W3C), de belangrijkste internationale organisatie voor standaardisatie van het internet. Het zijn een reeks aanbevelingen om webinhoud toegankelijker te maken, voornamelijk voor mensen met een handicap. Websites moeten voor alle informatiedragers volgens de WCAG ontworpen worden, waaronder natuurlijk ook mobiele telefoons. 

Uiteindelijk is het natuurlijk het best wanneer alle platformen en websites volgens de WCAG worden ontworpen. Zo help je niet alleen de gebruiker, maar ook jezelf. Door deze guidelines niet te volgen, loop je het risico om een grote groep gebruikers niet te kunnen bedienen en in het geval van een webshop zelfs omzet mis te lopen.

4 kernwaardes 

Als we in detail kijken naar wat deze WCAG richtlijnen inhouden, zien we dat bij het ontwerpen en bouwen van websites met een 4-tal kernwaardes rekening moet worden gehouden:

  • Waarneembaar
  • Bedienbaar
  • Begrijpelijk
  • Robuust
WCAG
Waarneembaar

Hoewel dit voor de hand lijkt te liggen, is de waarneembaarheid van informatie complexer dan het lijkt. Zo is het bijvoorbeeld voor op tijd gebaseerde media goed om ook een alternatief te hebben. Zodat indien deze verdwijnt, de gebruiker de informatie toch nog kan raadplegen.

Ook is het goed om tekst alternatieven te maken voor niet-tekstuele inhoud, zoals grote letters, braille, symbolen of spraak. Deze kan dan worden gewijzigd in andere vormen die mensen nodig hebben. Het presenteren van informatie in verschillende vormen zonder structuurverlies is hierbij ook essentieel. Duidelijk is dat waarneembaarheid zich dus vertaalt in vele vormen. 

Bedienbaar

De bedienbaarheid van een site of platform vertaalt zich vooral in het gebruik van de navigatie en de interface. Zo is het belangrijk dat alle functies beschikbaar zijn vanaf het toetsenbord en is het belangrijk om gebruikers te helpen bij het navigeren. Zo bestaat het dat er met de tab-toets op sites een menu geactiveerd kan worden, die vervolgens met pijltjestoetsen verder kan worden bediend.

Een ander voorbeeld is om gebruikers de mogelijkheid te geven om bewegende elementen te pauzeren. Dit kan gelden voor sliders, maar bijvoorbeeld ook voor video’s en gifjes.

Verder moeten er meerdere manieren geboden worden om inhoud te vinden en te bepalen waar de gebruiker zich bevindt.

Begrijpelijk

Niet geheel onbelangrijk is het begrijpelijk maken van de informatie op een website. Het spreekt bijna voor zich, maar toch zijn er een aantal zaken die onderbelicht kunnen blijken. Zo is het belangrijk dat webpagina’s op voorspelbare manieren verschijnen en werken. Daarbij is het ook goed om gebruikers te helpen bij het vermijden van fouten. Correctie van fouten is ook aan te raden. 

Ook de inhoud van de tekst moet uiteraard begrijpelijk zijn. Het niveau moet matchen met het doel van de website.

Robuust

Een iets abstractere richtlijn die zo goed en kwaad vertaald kan worden als “betrouwbaar”. De robuustheid van een site of platform moet dus ervoor zorgen dat de getoonde informatie betrouwbaar over komt. Uiteraard geldt dit voor alle informatiedragers en verschillende technologieën. 

De beste slag sla je met deze richtlijn door tijdens het ontwerpen een voorsprong te nemen op toekomstige technologische ontwikkelingen, zodat je niet elk jaar drastische aanpassingen hoeft te doen.

Onze toepassingen

Als internetbureau hebben wij bij het bouwen en bedenken van platformen vaak te maken met WCAG. Wij kunnen er dan ook prima mee uit de voeten wanneer klanten ons vragen om WCAG toe te passen. Het liefst zouden we dit voor elke klant doen, omdat wij vinden dat het internet voor iedereen een toegankelijk plek moet zijn.

Een aantal van onze WCAG projecten vind je hieronder. Kijk gerust hoe we dit in de praktijk brachten bij de websites van bijvoorbeeld De Afsluitdijk en KiFiD.

Voor De Afsluitdijk is veel aandacht besteed aan de navigatie. Het bedienbaar maken van deze website was een mooie uitdaging. Te meer omdat de site visueel een onconventioneel karakter heeft. Het navigeerbaar maken van alle elementen via toetsenbord was dan ook extra lastig.

Bezoek de website van De Afsluitdijk

Ook de website van KiFiD is gemaakt volgens de WCAG richtlijnen. Zo is onder andere de waarneembaarheid verbeterd met het gebruik van de kleur oranje om een beter contrast tussen voor en achtergrond te krijgen. Het gekozen font is bevorderlijk voor de leesbaarheid van de site.

Bezoek de website van KiFiD