Het gebruik van usability tests is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Er zijn vele soorten tests die gedaan kunnen worden, allemaal gericht op het verbeteren van de gebruikerservaring of het verhogen van conversie. Maar hoeveel gebruikers heb je eigenlijk nodig om een succesvolle usability test uit te voeren? Volgens UX research agency Nielsen Norman Group is het ideale aantal 5 gebruikers.

Meer deelnemers levert niet meer resultaten op (maar wel hogere kosten)

De resultaten die Nielsen presenteert zijn gebaseerd op hun eigen ervaringen uit de praktijk en data van 83 usability tests die ze zelf hebben uitgevoerd voor hun klanten. In onderstaande grafiek zijn de uitgevoerde tests in beeld gebracht met op de Y-as het aantal inzichten/usability problemen dat werd gevonden en op de X-as het aantal deelnemers dat betrokken was in de test.

Credits: NNGroup – https://www.nngroup.com/articles/how-many-test-users/

Er is een hele kleine correlatie tussen het aantal deelnemers en het aantal gevonden usability problemen, maar die is erg klein. Het optimale aantal deelnemers ligt op 5. Meer dan 5 deelnemers levert je niet per se meer inzichten op, terwijl de kosten voor de usability test met meer deelnemers wel aanzienlijk stijgen. Bij 5 deelnemers vind je net zoveel inzichten als met meer deelnemers, maar tegen een fractie van de kosten.

Is er wel meer budget voor usability tests? Run dan meerdere tests die zich per test richten op een ander specifiek probleem. Zo zet je je budget slimmer in dan wanneer je op één test heel veel deelnemers laat deelnemen.

Andere tests vereisen andere aantallen

De usability test zoals hierboven omschreven is kwalitatief van aard. Andere tests hebben een meer kwantitatief karakter en hebben om die reden niet genoeg aan 5 deelnemers. Voor eyetracking is het optimale aantal deelnemers bij voorbeeld 39, card sorting vereist tenminste 15 deelnemers en A/B tests vereisen soms minstens 100 deelnemers.