Het opzetten van e-mailfunnels en het versturen van nieuwsbrieven zijn essentiële bouwstenen van een goede online strategie. Goede marketingcommunicatie is nuttig, heeft waarde voor de klant en zit zo min mogelijk in zijn of haar irritatiezone. Maar wat vinden jouw klanten irritant aan jouw nieuwsbrief? Adobe heeft onlangs een onderzoek gepubliceerd waaruit duidelijk wordt wat de grootste ergernissen van klanten zijn als ze een nieuwsbrief lezen.

Te vaak e-mails ontvangen die slecht geschreven en irrelevant zijn

Dat zijn feitelijk de drie grootste irritaties die de klant heeft bij het lezen van de nieuwsbrief. 45% van de respondenten in het onderzoek geeft aan dat ze vinden dat ze te vaak gemaild worden door een bedrijf. Daarna worden slecht geschreven e-mails genoemd als grootste bron van irritatie (23%) gevolgd door een aanbieding in de nieuwsbrief die duidelijk maakt dat het bedrijf niet over de juiste data van de klant beschikt (22%). Een aanbod dat de klant al reeds gekocht heeft (ook 22%) hangt daar nauw mee samen.

9 ergernissen van klanten over jouw nieuwsbrief

Verschillen naar leeftijd

Binnen de resultaten zijn er nog wat interessante verschillen als we segmenteren naar leeftijd van de respondenten. De jongste groep respondenten (18-24 jaar) stoort zich veel minder aan slecht geschreven e-mails dan oudere respondenten. Tegelijkertijd zijn jongere lezers sneller geïrriteerd wanneer een aanbod uit de mail niet aansluit op hun behoeften of als het een aanbod is wat reeds is aangeschaft.

Adobe studie naar ergernissen over nieuwsbrieven

Personalisatie is belangrijk, maar maak het niet te creepy

Een nieuwsbrief dusdanig personaliseren dat het creepy wordt, wordt door 16% van alle respondenten genoemd als ergernis. In de leeftijdsgroep 25-34 jarigen noemt zelfs 23% dit als ergernis. In het onderzoek wordt ook de vraag gesteld hoe belangrijk de respondenten het vinden dat een nieuwsbrief gepersonaliseerd is. Interessant genoeg noemt 56% in dezelfde leeftijdsgroep het belangrijk tot zeer belangrijk dat een e-mail gepersonaliseerd is. De belangrijkste boodschap hier lijkt dus te zijn: personaliseer je e-mails maar overdrijf niet.

personalisatie van e-mails en nieuwsberichten vinden respondenten belangrijk