Vanaf deze week beschikbaar: Neurowetenschappen.nu, een discussieplatform over hersenonderzoek opgericht door Quinten van Geest en Jeroen Geurts. Het platform is het resultaat van samenwerking van de Stichting Brein in Beeld (wetenschapsvertaling) en internetbureau Van Ons die het concept deels heeft gesponsord. Het project is financieel mogelijk gemaakt door De Jonge Akademie.

Geurts vertelde op 19 maart bij Radio 1 meer over de nieuwe website, het fragment is hier terug te luisteren (vanaf minuut 5).

neurowetenschappen.nu

Hersenonderzoek is hot. Steeds meer kennis leidt tot allerlei mogelijke toepassingen. Maar hoe gaan we daarmee om? Dit roept vragen op die in brede kring tot nadenken moeten stemmen.  Daarom gaat begin maart Neurowetenschappen.nu online: een discussieplatform voor iedereen over toepassingen van hersenonderzoek in bedrijfsleven en maatschappij.

Kennis over het brein is populair.  Mensen willen immers graag weten wat er zoal  in hun hoofd omgaat. Inzichten uit de neurowetenschappen zijn ook welkom bij bedrijven, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van nieuwe producten of om consumenten te verleiden tot aankopen. Maar ook de overheid, de onderwijswereld en de media zijn geïnteresseerd.  Nieuwe kennis over het brein kan leiden tot complexe (ethische) vragen die in brede kring bediscussieerd moeten worden, om zo tot een gewogen standpunt te komen.

Een voorbeeld: het recent ingestelde verbod op de verkoop van alcohol aan minderjarigen.  Een goed uitgangspunt, omdat het brein erg kwetsbaar is tijdens de jonge adolescentie.  Uit hersenonderzoek blijkt echter dat het brein zich nog ontwikkelt tot in het twintigste levensjaar. Moet de minimumleeftijd voor de verkoop van alcohol dan niet verder verhoogd worden naar 21 jaar? Zo ja, wat zouden de gevolgen hiervan zijn? Zo niet, waarom niet?

Het platform Neurowetenschappen.nu heeft als doel zoveel mogelijk mensen uit verschillende geledingen van de maatschappij bij elkaar te brengen om te discussiëren over prikkelende vragen op het raakvlak van hersenonderzoek, maatschappij en bedrijfsleven. Daarnaast zullen toegankelijke artikelen een beeld schetsen van actueel neurowetenschappelijk onderzoek.

Over Brein in Beeld

De Stichting Brein in Beeld is een Algemeen Nut Bevorderende Instelling (ANBI), die als doel heeft om wetenschap in de maatschappij te bevorderen. De naam “Brein in Beeld” drukt dan ook vooral de wens uit om meer “brain power” naar de maatschappij te brengen en verwijst niet noodzakelijk naar hersenen of hersenonderzoek. De achterliggende gedachte is dat wetenschap wat Brein in Beeld betreft centraler zou moeten staan in sociaal-maatschappelijke kwesties en debatten.

Over Van Ons

Van Ons WordPress Development is een internetbureau dat sinds 2006 websites ontwikkelt voor ZZP’ers, MKB en multinationals. Onze focus ligt op het wegnemen van technische drempels voor klanten zodat zij zich kunnen richten op hun onderneming. Ons team heeft een sterk technisch fundament en nauwe banden met de internationale WordPress community.

Over De Jonge Akademie

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van jonge topwetenschappers met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid. De Jonge Akademie organiseert inspirerende activiteiten voor verschillende doelgroepen op het gebied van interdisciplinariteit, wetenschapsbeleid en wetenschap en maatschappij.