Bas van der Lans van Van Ons op bezoek bij Ministerie van Economische Zaken

Het MKB in Nederland – met name de bedrijven in het middensegment – realiseert zich nog onvoldoende dat traditionele verdienmodellen definitief op de schop gaan. De belangrijkste oorzaak? Technologische ontwikkelingen gaan steeds sneller. Ondernemers in het MKB weten wel dat ze ‘iets moeten’ met die technologische ontwikkelingen maar ze weten niet hoe.

Welke vragen kunnen ze eigenlijk stellen, bijvoorbeeld aan hun webbureaus? En, hoe weten ze dan of die webbureaus wel genoeg kennis in huis hebben om die vragen te beantwoorden?

Ondernemers in Nederland zijn mede door de hoogconjunctuur van dit moment nog te weinig bezig met het optimaliseren, verbeteren en versterken van hun digitale slagkracht. Precies daar zit een economisch risico.

In november verschijnt Het Handboek voor Digitale Slagkracht, geschreven door Bas van der Lans en Robert van Eekhout van Van Ons uit Amsterdam. Tevens lanceren zij een landelijke beweging om het MKB in Nederland digitaal slagkrachtiger te maken.

Bas van der Lans: “Wij raakten geïnspireerd door het fenomeen Digitale Slagkracht toen ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken ons kantoor in Amsterdam in het voorjaar van 2017 bezochten. We hebben toen van gedachten gewisseld over de vraag of het MKB in Nederland wel digitaal slagkrachtig genoeg is om de concurrentie aan te kunnen met de landen om ons heen. De vraag is of ondernemers en bedrijven in hun marketing en verkoop genoeg gebruik maken van de technologische mogelijkheden die er al zijn.”

Reality-Check

Begin oktober bezochten wij – op onze beurt – het Ministerie van Economische Zaken (EZ) om andermaal met ambtenaren over dit thema te praten. Bas van der Lans: “Ondernemers in het midden-segment van het MKB zien digitale marketing als ‘ongrijpbaar’ of als ‘niet tastbaar genoeg’. De daaraan gekoppelde afdeling ICT is nog te vaak een afzonderlijk eilandje in de organisatie.”

Het is van groot belang – voor Nederland als geheel – dat er stappen worden gezet. Zo ziet het gros van de MKB’ers de eigen website als een digitaal visitekaartje (“Ik ben vindbaar”), terwijl een website met name een platform moet worden voor verkoop en communicatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van alle technologische potentie.

Onafhankelijk advies

Bas van der Lans: “Wij zijn er van overtuigd dat ondernemers veel meer over deze thema’s met elkaar in gesprek moeten om impact te genereren. Er is meer productiviteit te halen in het midden-segment van het MKB. Er moet een nieuw bedrijfseconomisch ecosysteem worden ontwikkeld. De sleutel tot digitale slagkracht is toegang tot onafhankelijk advies. Dat kan alleen als ondernemers met ELKAAR in gesprek gaan.”

Doel voor 2025

“Het is daarom onze ambitie om Nederlandse ondernemers in het jaar 2025 geen verkeerde investeringen meer in ICT en digitale marketing te laten doen. Nederland wordt daarmee digitaal slagkrachtiger, ondernemers benutten dan veel meer de technologische potentie en we worden daardoor met z’n allen concurrerender. Bovendien zal het MKB tegen die tijd concluderen dat ze medewerkers veel efficiënter kunnen inzetten. Kortom, meer digitale slagkracht in het MKB is goed voor Nederland!”

Voorbestelling plaatsen van het Handboek voor Digitale Slagkracht?
Dit kan op Managementboek.nl, verkrijgbaar vanaf 21 november.

v.l.n.r. MSc MA Sarah-Lee Tilly, drs. Marian Sanders, Bas van der Lans