Van Ons helpt je graag op weg met het Technisch Ontwerp of Technisch Document (TD) van jouw project. Dit doen we doortastend en onafhankelijk. Met het plan kan je een gedegen offerte aanvragen bij Van Ons én bij andere partijen. Tevens is de totstandkoming van zo’n document bij uitstek de mogelijkheid om aan de samenwerking te proeven. Welk project wil jíj samen concreet maken en lanceren? 

Wat kost de site, shop of het platform dat ik laat realiseren?

Een gedetailleerde offerte kan gemaakt worden als alle informatie over de opbouw van een site, shop of platform qua layout, templates en technische functionaliteit.

Om daartoe te komen werkt Van Ons bij aanvang van grote projecten altijd met een Technisch Document. Met dit document maken we samen met de klant wireframes van de website en werken we alle functionaliteit uit. Deze worden gebundeld tot één document dat de leidraad zal vormen in de verdere ontwikkeling van het platform en de aanverwante koppelingen.

De wireframes zijn het vertrekpunt voor de designer om het geheel visueel uit te werken. Met het technisch ontwerp kan de back-ender al aan de slag om de eerste functionaliteiten te bouwen.

Het TD is onmisbaar bij de opstart van grotere web-trajecten. De investering ten opzichte van het totaal is klein en biedt een hoop voordelen. Alle partijen kunnen in deze fase namelijk al aan elkaar proeven zonder aan elkaar vast te zitten.

Iedereen kan op deze manier voor zichzelf inschatten of de samenwerking tot een succes zal leiden of niet. Bovendien ligt er na het TD een document waarmee iedere ontwerper of technische partij aan de slag kan; het document wordt zo universeel mogelijk geschreven.

Het TD bevat doorgaans:

  • De doelen van het eindproduct
  • De wireframes voor de templates voor de sites
  • De use cases voor relevante gebruikers (bezoekers en admins bijvoorbeeld)
  • Sitemap per website zodat bekend is welk type content er op de sites komt
  • Technisch ontwerp / schematische weergave van de website(s)
  • Technisch ontwerp / schematische weergave van eventuele koppelingen
  • De technische eisen m.b.t. hosting en server-setup worden uitgewerkt
  • Planning en actielijst t.a.v. SEO vraagstukken (wat voor type redirects maken we, wanneer dienen we de nieuwe sitemap in etc)