Wanneer de gebruiker op de website van Tpf komt, wordt gelijk de vraag gesteld welke situatie op hem van toepassing is. Geeft de gebruiker aan dat hij “werknemer” is (en dus nog werkt), dan valt alle informatie weg die relevant is voor bijvoorbeeld gepensioneerden.

Door middel van cookies wordt de keuze van de gebruiker opgeslagen. Daarmee wordt door de hele site heen irrelevante informatie weggefilterd en ziet de gebruiker alleen die dingen die er voor hem toe doen met een actielijst per onderwerp.

Belangrijke begrippen zijn geel gemarkeerd in de tekst. Bij het klikken op een begrip verschijnt er meer uitleg over dit begrip. Zo kan de gebruiker in een moeite de informatie tot zich nemen en doorgronden. De begrippenlijst is ook in zijn geheel te raadplegen op een speciaal daarvoor ingerichte pagina. Alle begrippen staan hier overzichtelijk op een rij en voorziet de gebruiker van een duidelijke uitleg.

En dan is er nog het pensioen zelf. Wat zit daar allemaal in en wat niet? Op de Pensioen-1-2-3 pagina ziet de gebruiker een overzicht van de pensioenregeling. De details zijn overzichtelijk in blokken gepresenteerd. Door de tabs bovenaan weet de gebruiker waar hij naar kijkt (hoofdlijnen of details) en relevante documenten (PDF’s) zijn te vinden onder de tab “Documenten”. Zo heeft de gebruiker alle details van de pensioenregeling bij de hand op één pagina. Ook heeft de gebruiker op elke pagina mogelijkheden om contact met Tpf te maken.

Door een succesvolle mix van design en techniek wordt de content van Tpf op een toegankelijke, begrijpelijke en eigentijdse manier gepresenteerd. De gebruiker ziet informatie die relevant is voor zijn situatie en complexe materie wordt zoveel mogelijk uitgelegd en vereenvoudigd. Pensioenen zo duidelijk als een koe!

Dit hebben wij gedaan