Akwa GGZ staat voor Alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg. Samen met patiënten, naasten en professionals werkt Akwa GGZ aan ontwikkeling en borging van kwaliteit in de ggz. De alliantie bestaat uit organisaties die patiënten, naasten, zorgprofessionals en zorgaanbieders vertegenwoordigen. Akwa GGZ ondersteunt hen in continue verbetering van kwaliteit van zorg. Voor deze alliantie maakte Van Ons de website, naar een ontwerp van designbureau Van Lennep.

Een overzichtelijk vertrekpunt

De website van Akwa GGZ biedt professionals en patiënten informatie over kwaliteit in de ggz. Op de site van Akwa GGZ staan heldere doorverwijzingen naar aanverwante websites als GGZ Standaarden en GGZ Dataportaal. Daarnaast is er een duidelijk nieuwsoverzicht waar de bezoeker ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit in de ggz kan lezen. Ook is er ruimte voor het promoten van de nieuwsbrief en het Online panel voor ggz-professionals of tijdelijke acties en campagnes.

Verdieping van het vakgebied en verbetering van de kwaliteit: het GGZ Dataportaal en ROM Bibliotheek

Naast de overkoepelende website Akwa GGZ is ook de website van GGZ Dataportaal gelanceerd. Via het digitale platform van GGZ Dataportaal kunnen professionals uitkomsten van zorg met elkaar delen, om met elkaar het gesprek te voeren over kwaliteit. Een belangrijk onderdeel van GGZ Dataportaal is de ROM Bibliotheek.

Routine Outcome Monitoring (ROM) is een methode waarbij periodiek metingen worden gedaan (in de vorm van vragenlijsten) ter ondersteuning van de evaluatie van het individuele herstelproces van de patiënt. De ROM Bibliotheek biedt een overzicht van meet instrumenten die daarvoor gebruikt kunnen worden. Met behulp van slimme filters kan de professional passende meetinstrumenten opzoeken.

Dit hebben wij gedaan