Aan de basis van ieder succesvol webproject staat een goede set van uitgewerkte wireframes en een Interaction Design (IAD). Een website waarbij is nagedacht over functionaliteiten en de flow van de gebruiker leidt tot langer bezoek, hogere conversie, hogere ordergrootte en meer interactie op sociale media. Ook het traject waarin jouw site of app wordt gebouwd heeft baat bij wireframes en een interaction design: op die manier is voor iedereen duidelijk wat er precies gemaakt moet worden, hoe dat eruit komt te zien en hoe het eindproduct uiteindelijk moet werken. Wat blueprints en bouwtekeningen zijn voor een huis, zijn wireframes en interaction designs voor een site of app.

Schermafbeelding 2015-10-01 om 14.57.56

In een wireframe leggen we vast welke functies er per pagina of template gebouwd moeten worden. We bepalen samen wat de gebruiker moet kunnen doen en welke eisen de beheerder aan de functionaliteit stelt. Welke velden moet de gebruiker bijvoorbeeld invullen in dat ene formulier? En op welke wijze moet die data toegankelijk zijn voor de beheerder in de back-end? Tot in details wordt vastgelegd welke functies erin moeten en wat deze uiteindelijk moeten doen.

Het Interaction Design richt zich veel meer op de “route” die een gebruiker aflegt door de website heen. Is deze navigatie wel duidelijk? Geven de knoppen goed genoeg aan wat ze doen en waar ze voor zijn? Samen met de opdrachtgever bekijken we welke flow het beste past bij de gebruiker maar ook of de flow past bij de uitstraling van het bedrijf. Er moet een goede fit zijn tussen hoe de website voelt en de missie van het bedrijf achter de site.

Het maken van de wireframes kan soms in enkele dagen, maar liever trekken we er een week voor uit. Dat doen we zodat we samen met jou genoeg tijd hebben om over de kleinste details na te denken en input te vragen van ons team. Interaction Design kan op verschillende manieren worden vormgegeven. Er kan een prototype worden gemaakt of interactieve mock-ups. We kijken waar behoefte aan is en op welke manier het IAD op de beste manier het beoogde eindresultaat vormgeeft. Samen leggen we dan de eerste bouwsteen voor een succesvolle app, site of shop!