Digitale Slagkracht voor zorginstellingen en -professionals

In de zorg zijn er al geruime tijd mooie ontwikkelingen gaande als het gaat om het digitaliseren van processen en communicatiekanalen. Digitalisering blijft een belangrijk thema omdat daarmee de communicatie tussen bijvoorbeeld patiënt en arts sterk verbetert. Maar ook de communicatie met andere groepen zoals vrijwilligers, ouders, kinderen en medewerkers wordt hierdoor steeds beter en makkelijker.

Er zijn een hoop digitale kanalen die zorginstellingen en -professionals kunnen helpen om processen efficiënter te maken of om de communicatie met belanghebbenden te versterken. Denk aan websites, intranetten, apps, portals en Learning Management Systemen.

Van Ons is een bureau die digitale kanalen bedenkt, bouwt en met elkaar verbindt. Want in het verbinden van digitale kanalen ligt vaak de sleutel tot échte verbetering van processen en communicatie. Digitale Slagkracht noemen wij dat. En daar hebben wij vele zorginstellingen al van voorzien.

Betere kwaliteit door Digitale Transformatie

De kwaliteit van zorg is het grootste punt van aandacht bij zorgaanbieders en zorginstellingen. Het is de kern van waar het om draait: mensen goed helpen, verzorgen of beter maken. Tegelijktijd staat men in de zorg voor veel uitdagingen. Krappe budgetten, hoge werkdruk en soms ingewikkelde processen.

Het verbeteren van processen en contactmomenten met belanghebbenden door middel van nieuwe technologieën is dan een logische stap. Door een digitale transformatie te omarmen of verder uit te bouwen gaat de kwaliteit van de zorg omhoog, worden processen eenvoudiger en kunnen er kosten bespaard worden.

Met websites kunnen belanghebbenden (ouders, kinderen, cliënten, patiënten) beter geïnformeerd worden. Met speciale portals kunnen allerlei gegevens op veilige wijze worden ingezien. Met behulp van apps kan informatie beter beschikbaar worden gemaakt. En door de inzet van e-learning systemen kunnen medewerkers en vrijwilligers doeltreffend worden bijgeschoold.

Meer Digitale Slagkracht in de zorg maakt processen makkelijker, de communicatie beter en zorgt uiteindelijk dat er betere kwaliteit zorg geleverd kan worden.

Onze aanpak voor Digitale Slagkracht in de zorg

Om Digitale Slagkracht te creëeren in de zorg volgen wij altijd een werkwijze op maat. Want niet een zorginstelling is hetzelfde of heeft dezelfde behoeftes. Toch heeft iedere werkwijze wel een aantal belangrijke pijlers die altijd het fundament vormen van een succesvolle digitale transformatie.

  • – Inzicht in het vraagstuk en mogelijke oplossingen: samen formuleren we wat het exacte probleem is dat opgelost moet worden en brainstormen we over digitale oplossingen die daarbij horen.
  • – Formuleren van doelen: wat willen we precies bereiken? Wanneer behalen we succes? In welk tijdsbestek moet dat plaatsvinden?
  • – Waar liggen kansen: kunnen we nog schaalvoordelen behalen wanneer we bepaalde bestaande digitale kanalen slimmer inzetten of met elkaar integreren?
  • – Foutloze executie: van dromen naar doen. We maken op basis van alle input een digitaal product dat bijdraagt aan meer Digitale Slagkracht.
  • – Evaluatie en doorontwikkeling: na oplevering stoppen we niet. We evalueren de opbrengsten en resultaten en sturen bij waar het nóg beter kan.

Een Learning Management Systeem voor bijscholing van vrijwilligers

Behalve dat we voor Zorgcentra Meerlanden de website en het intranet hebben opgezet, hebben wij ze ook voorzien van een eigen Learning Management System waarbij vrijwilligers over tal van onderwerpen kunnen worden bijgeschoold. De modules zijn eenvoudig te bekijken en door je als gebruiker te registreren kun je makkelijk je eigen voortgang bijhouden.

Complexe informatie overzichtelijk gepresenteerd in een app

Het NKI-AVL in Amsterdam is hét kankerinstituut van Nederland. Voor iedere tumorsoort is een zogenoemde tumorwerkgroep in het ziekenhuis aangesteld. Iedere tumorwerkgroep heeft zijn eigen richtlijnen opgesteld als het gaat om de behandeling van bepaalde tumoren. Deze informatie is beschikbaar in een ingewikkeld en complex systeem dat ook lastig toegankelijk is. Om die problematiek op te lossen hebben we een app gemaakt waarin van elke tumor alle behandelingen en medicijnkuren te vinden zijn. Informatie is nu snel, eenvoudig en altijd beschikbaar.

Een kennisbibliotheek voor GGZ-instellingen

AkwaGGZ is een samenwerkingsverband tussen een groot aantal GGZ-instellingen in Nederland. AkwaGGZ heeft een online bibliotheek beschikbaar gesteld waarin allerlei meetinstrumenten te vinden zijn om de effectiviteit van behandelingen te meten. Zorgprofessionals hebben toegang tot de zogenaamde ROM-bibliotheek en kunnen zo hun behandelingen en werkwijzen evalueren op effectiviteit.

Van Ons als partner voor meer Digitale Slagkracht in de zorg

Van Ons heeft sinds de oprichting in 2006 al voor vele zorginstellingen, zorgprofessionals en gerelateerde maatschappelijke initiatieven mogen werken. Denk aan KWF, Rookvrije Generatie, diverse thuiszorgorganisaties en ziekenhuizen. We begrijpen de complexe processen en snappen de lijnen in de besluitvorming.

Wil je ook aan de slag voor jouw zorginstelling? Neem dan contact met ons op. We komen graag bij je langs om te praten over jouw vraagstukken.

Neem vandaag nog contact met ons op!

Laat hieronder je gegevens achter en we zorgen ervoor dat je zo snel mogelijk wordt gebeld of gemaild.

Offerte wizard